Hvilken hjelp kan jeg få?

Etter avtale kan vi gi hjelp som et supplement til det offentlige helsevesenet. Frivillige kan være hos den syke på dag eller kveldstid eller om natta. Pårørende kan da få mulighet til litt fri eller hvile seg.

Oppgaver som frivillige kan ta på seg:

 • avlaste pårørende ved å være hos den syke heime eller på institusjon/sykehus
 • samtalepartner/ besøksvenn til alvorlig syke med lite nettverk
 • være sammen med aldersdemente pasienter som avlastning for pårørende
 • yte frivillig hjelp på en institusjon som Solina eller på OASE-dagen
 • være ledsager for eldre og syke som skal til helsetjenester i Vefsn kommune
 • være ledsager for eldre og alvorlig syke som skal til helsetjenester ut av kommunen, der pårørende ikke kan følge. Dette er et samarbeid med Pasientreiser
 • være telefonkontakt for ensomme, syke og eldre
 • være behjelpelig med å formidle kontakt med andre hjelpeinstanser
 • være behjelpelig med serving og sosialt samvær ved Vefsn sykehjem hver tredje onsdag kveld på vår «Barvogn»
 • være frivillig ved «Kioskvogna» som vi betjener hver mandag ettermiddag på Parken bo- og servicesenter
 • være frivillig på «Termik`s Second Hand Shop»

Hvordan får jeg hjelp?

I utgangspunktet kan alle i Vefsn kommune med en alvorlig eller langvarig sykdom få hjelp. Hjelpen er gratis. Henvendelse kan gjøres direkte til Termik, og i samarbeid med bruker, pårørende eller den som ber om hjelp på vegne av brukeren planlegger vi hvilken hjelp Termik kan gi. Forespørsel om hjelp fra Termik kan også rettes til hjemmetjenesten, legekontor, kreftkoordinator og våre institusjoner som så formidler forespørselen videre til oss.

Det er stengt for kommentarer.