Årsmøte 2019

20. mars hadde Stiftelsen Termik årsmøte på Fru Haugans Hotel. Det var 32 personer som møttes til en hyggelig kveld. Daglig leder Lill Karin Aanes startet møtet med å presentere boka «Frivillighetens kraft», der hun og Hilde K. Hansdotter Aas  har skrevet kapittel 17 «Termiks metode- frivillig innsats i palliativ omsorg». Styreleder Asle Bardal var møteleder,  og  presenterte sammen med Lill Karin årsberetning, regnskap og virksomhetsplan. Kvelden ble avsluttet med god beverting fra Fru Haugans Hotel.

Vi takker alle for godt oppmøte.

 

Det er stengt for kommentarer.