Tid som gave III – seminar og 20 års jubileum

Stiftelsen Termik arrangerer
Seminar i Mosjøen 13. og 14. oktober

Når man har oppgaver i forbindelse med alvorlig sykdom og død så er det ofte fokus
på «den vanskelige samtalen». Vi vil her prøve å vise til at den vanskelige samtalen
ofte ender opp i den gode samtalen. Det er dessverre slik enda at mange kvier seg for
å snakke om temaer som alvorlig sykdom og død. Vår erfaring er jo at pasienter og
deres pårørende blir lettet over å «endelig» få snakket om disse tingene når noen åpner
opp for det.
Vi vil med dette seminaret prøve å øke kunnskapen om viktigheten rundt det å sette av
tid til samtalene.
Velkommen til dager med påfyll, nye bekjentskaper og kunnskap man kan bruke i
hverdagen.

Påmeldingsskjema finner du ved å klikke på denne lenken.
Dersom du er forhindret i å melde deg på via internett, eller har spørsmål, send til termik.vefsn@vefsn.kommune.no eller du kan ringe 75101746 / 94168348.
Der du vil møte Lill Karin Aanes, Sigrid Sørdal eller Hilde Aas

Disse kan du møte på årets seminar:
Asle Bardal (Styreleder i Stiftelsen Termik)
Lill Karin Aanes (Daglig leder i Stiftelsen Termik)
Tanja Drevland (Avd.leder ved Solina, lindrende avd,)
Eirin Hillestad (Leder Frivillighet ved Verdighetssenteret)
Astrid Nøklebye Heiberg (tidl. statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet)
Aksel Øhrn (Leder Frivillige tjenester ved Fransiskushjelpen)
Simen A. Steindal (Førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale høgskole)
Kjersti Marken (Vikarprest Hattfjelldal, mor og pårørende)
Audun Myskja (Lege, forfatter og musiker)
Roar Kleivhaug (Pårørende)
Rigmor V. Lindahl (Avdelingssykepleier på
Lovisenberg Livshjelpsenter på Hospice Lovisenberg)
Frivillige fra Termik

Praktisk informasjon:
Fru Haugans Hotell ligger i sentrum, og det er der hele konferansen og festmiddagen
skal være. Flyplassen ligger 10 minutters kjøretur fra
sentrum av Mosjøen.

Konferanseavgift:
Kr 1500,- per deltaker, ved påmelding før 15. september 2016.
Etter denne dato; kr 1800,-

Avgiften dekker faglig og kulturelt program, kaffe og lunsj begge dager, samt
festmiddag på Fru Haugans Hotell torsdag 13. oktober.

Hotellreservasjon
Vi anbefaler deltakerne som kommer reisende til å bestille rom på Fru Haugans
hotell. Pris pr natt, inkludert frokost:
Enkeltrom: kr 995,- / Dobbeltrom: kr
1195,-.

Ved bestilling husk å oppgi referanse Seminar Termik
Om du ønsker informasjon om andre alternativer til overnatting, ta kontakt med Stiftelsen
Termik.

Arrangør:
Stiftelsen Termik er en organisasjon for frivillige som ønsker å tilby hjelp og støtte
til alvorlig/kronisk syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon.
TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på Termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlastning og omsorg fra en frivillig.

PROGRAM FOR KONFERANSEN
TID SOM GAVE
” Den gode samtalen”
Torsdag 13. oktober
09.00 – 09.30 Registrering, kaffe
09.30 Kulturelt innslag
09.35 – 09.45 Velkommen v/Asle Bardal og Lill Karin Aanes
(Styreleder i Stiftelsen Termik og daglig leder i Stiftelsen Termik)
09.45 -10.45 Eirin Hillestad:” Frivillighet i eldreomsorgen”
(Verdighetsenteret, Bergen)
10.45 – 10.55 Pause og strekk på føttene
10.55 – 11.50 Astrid Nøklebye Heiberg snakker om fremtidens frivillighet i
omsorgssektoren, utfordringer og muligheter.
(Pensjonist, tidligere stats sekretær)
11.50 – 12.30 Aksel Øhrn:” Den Gode Samtalen, eksistensielle og åndelige aspekter.”
(Fransiskushjelpen)
12.30 – 13. 30 Lunsj
13.30 Kulturelt innslag
13.40 – 14.30 Simen A. Steindal. «Om å leve med alvorlig sykdom» og «Samtaler om
livet og døden – den utfordrende samtalen».
(Førsteamanuensis, Lovisenberg høgskole)
14.30 – 14.45 Pause med litt kaffe.
14.45 – 15.25 Simen A. Steindal fortsetter sin forelesning.
15.30 – 16.15 Kjersti Marken.” Fra Innsiden av sorgen”
(Vikarprest, Hattfjelldal. Mamman til Sara, fra Bjørkelangen ulykken)
Mulighet til å spasere litt i Sjøgata, eller slappe av før vi går til festmiddag kl. 19.00
19.00 Festmiddag på Fru Haugans Hotell
Fredag 14. oktober
08.30 – 09.50 Audun Myskja, «Jeg skulle ha sagt at jeg elsker deg».
(Lege, forfatter, musiker)
09.50 – 10.00 Informasjon om dagens forløp v/ Lill Karin Aanes
10.00-10.10 Pause
10.10 – 10.30 Tid som gave, pårørendeperspektiv. Roar Kleivhaug.
(Pårørende)
10.30-10.40 Kulturelt innslag
10.40-10.50 Pause
10.50 – 11.40 Rigmor V. Lindahl: «Den gode samtalen».
(Livshjelpsenteret og Hospice Lovisenberg)
11.40 – 12.25 Lunsj
12.25 – 13.00 Å være frivillig i Termik Vefsn. Ulike tilbud i vår kommune presentert
av frivillige.
(Frivillige fra Stiftelsen Termik)
13.00 – 13.20 Innlegg og diskusjon.
13.40 – 14.00 Veien videre av Lill Karin og Tanja Drevland
(Daglig leder, Stiftelsen Termik og nestleder i Termik’s styre)
Med forbehold om endringer i programmet.
VEL HJEM OG GOD HELG!

Det er stengt for kommentarer.